Regulamin panujÄ…cy na IronAge.PL

Pamiętaj, że nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania!

 

§1a. WstÄ™p

1. Regulamin jest objÄ™ty prawami autorskimi. 

2. Każde postanowienia regulaminu, które zostaÅ‚y w nim zawarte mogÄ… ulec w każdej chwili zmianie, dodaniu lub usuniÄ™ciu. Administratorzy nie majÄ… obowiÄ…zku informować graczy o jego zmianie. 

3. Nieznajomość regulaminu bÄ…dź jego niezrozumienie nie zwalnia od jego nieprzestrzegania. 

4. Każdy użytkownik zaczynajÄ…cy grÄ™, automatycznie akceptuje postanowienia regulaminu. 

5. Za Å‚amanie lub uchylanie siÄ™ od regulaminu grozi nastÄ™pujÄ…cy wymiar kar: mute, kick, tempban, permban, utrata przedmiotów, utrata przywilejów, odebranie uprawnieÅ„. 

6. Podczas naÅ‚ożenia staÅ‚ej blokady gracza wszystkie monety, rangi, usÅ‚ugi / rzeczy premium przepadajÄ…, a Administracja nie bierze na siebie odpowiedzialnoÅ›ci za zÅ‚amanie zasad gry. 

7. Administratorzy majÄ… prawo ukarać użytkownika za czyny niewymienione w regulaminie, które dziaÅ‚ajÄ… na szkodÄ™ serwera wedle wÅ‚asnych upodobaÅ„. 

 

§1b. Definicje

1. Regulamin - Zbiór zasad ogólnie pojÄ™tych na serwerze. 

2. Administratorzy - Użytkownicy posiadajÄ…cy rangi (WÅ‚aÅ›ciciel, HeadAdmin, Admin, Helper, ChatMod, Support Team) na serwerze gry oraz komunikatorze gÅ‚osowym Discord. 

3. Serwer https://discord.gg/RfV9EF5 - Oficjalny komunikator gÅ‚osowy sieci ironage.pl

4. Lista kar oraz ich opisy mute - wyciszenie gracza na dany okres. kick - wyrzucenie gracza z serwera. tempban - tymczasowa blokada konta gracza, permban - permanentna blokada konta gracza. 

 

§2. Ogólne zasady panujÄ…ce na serwerze IronAge

1. Zakaz przeklinania

2. Zakaz spamowania/floodowania chatu. 

3. Zakaz spamowania na HelpOp. 

4. Zakaz pisania na chacie zdaÅ„ typu "tpa rozdaje itemy, koÅ„czÄ™ grÄ™" . 

5. Zakaz wykorzystywania wszelkiego rodzaju bugów lub bÅ‚Ä™dów serwera bÄ…dź mapy. 

6. Zakaz używania wspomagaczy (cheatów, skryptów, cheatengine, macro, double, tripple, itp.). 

7. Zakaz reklamowania stron internetowych, wszelkiego rodzaju serwerów gier, komunikatorów gÅ‚osowych za wyjÄ…tkiem podawania adresu oficjalnego serwera gÅ‚osowego Discord w celu komunikacji miÄ™dzy graczami. 

8. Zakaz rozpowszechniania danych osobowych innych użytkowników na chacie. 

9. Zakaz obrażania użytkowników serwera bÄ…dź administratorów. 

10. Zakaz podszywania siÄ™ pod administratorów lub wÅ‚aÅ›cicieli serwera. 

11. Zakaz handlu poza grÄ… Minecraft na serwerze ironage.pl.

12. Zakaz proszenia administratorów o przedmioty, rangi, usÅ‚ugi ze sklepu, teleportacjÄ™. 

13. Handel między graczami na serwerze jest dozwolony i administratorzy nie odpowiadają za jego przebieg.

14. Zdanie administratorów w kwestiach zwiÄ…zanych z serwerem jest najważniejsze i nie podlega dyskusji. 

15. Serwer może zostać w każdej chwili wyÅ‚Ä…czony, zrestartowany lub zaatakowany co spowodowaÅ‚oby wyÅ‚Ä…czenie serwera na nieokreÅ›lony czas. W takim przypadku gracze mogÄ… prosić o zwrot itemów (tzw. backup ekwipunku). Backup jest wykonywany tylko za pokazaniem wystarczajÄ…cych dowodów. 

16. Zakaz grifowania na serwerze Housing/SkyBlock.

17. Zakaz oskarżania kogokolwiek o faworyzacjÄ™ bez przedstawienia dowodów.

 

§3. Prawa oraz obowiÄ…zki administratorów

1. Helperzy, moderatorzy, administratorzy sÄ… wolontariuszami, którzy poÅ›wiÄ™cajÄ… swój wolny czas na pomoc użytkownikom oraz pilnowanie serwera. 

2. Hierarchia w administracji serwera: ChatMod, Helper, Admin, HeadAdmin, WÅ‚aÅ›ciciel - Każda ranga ma swoje obowiÄ…zki i należy liczyć siÄ™ z tym, że nie może pomóc w każdej zaistniaÅ‚ej sytuacji. 

3. ObowiÄ…zkiem administratora jest przestrzeganie regulaminu. 

4. Administrator ma prawo wezwać każdego przebywajÄ…cego na serwerze gracza na tzw. sprawdzanie bez podawania jego powodu. 

5. Administratorzy majÄ… zawsze racjÄ™.

6. Administracja nie odpowiada za konta graczy. Nie przywracamy haseÅ‚, nie resetujemy kont i ich nie oddajemy. 

7. Administratorzy majÄ… prawo banować za czyny nie uwzglÄ™dnione w regulaminie wedÅ‚ug swojego uznania. 

8. Decyzje administratorów sÄ… ostateczne i nie podlegajÄ… dyskusji, chyba, że sÄ… niezgodne z przyjÄ™tymi zasadami. 

9. Administratorzy nie sÄ… robotami, nie majÄ… obowiÄ…zku pomagania caÅ‚y czas. Należy uszanować również ich czas prywatny. 

 

§4. Prawa oraz obowiÄ…zki graczy

1. Gracz wezwany na sprawdzanie ma obowiÄ…zek stawić siÄ™ do administratora na serwerze IronAge.PL w ciÄ…gu 4 minut oraz pobrać program TeamViewer/AnyDesk w celu sprawdzenia. Nie zastosowanie siÄ™ do poleceÅ„ grozi blokadÄ… konta na serwerze.

2. Gracze mogÄ… kopać na AFK, lecz administracja nie odpowiada za sytuacje z tego wynikÅ‚e. 

3. Gracze muszÄ… mieć wÅ‚Ä…czony chat na serwerze. W przeciwnym razie administrator ma prawo zbanować użytkownika za brak odpowiedzi lub wspóÅ‚pracy. 

4. Gracze majÄ… prawo, ale nie muszÄ… kupować rang Premium na naszym serwerze. Jest to forma dodatkowych przywilejów. 

5. Gracze nie mogÄ… używać niedozwolonych modyfikacji. 

 

§5. PÅ‚atnoÅ›ci

WspomagajÄ…c serwer ironage.pl wszelkÄ… formÄ… pÅ‚atnoÅ›ci akceptujesz poniższe zasady: 

1. W przypadku braku otrzymania zwrotnego SMS lub bÅ‚Ä™du podczas realizacji pÅ‚atnoÅ›ci jest możliwość zÅ‚ożenia reklamacji pod adresem https://hotpay.pl/reklamacja/

2. WysyÅ‚ajÄ…c SMS / PAYSAFECARD / PRZELEW PAYPAL bÄ…dź ZWYKŁY oÅ›wiadczasz, że nie bÄ™dziesz roÅ›ciÅ‚ od administracji żadnych odszkodowaÅ„ 

3. Administracja nie odpowiada za błędnie wysłane SMS / PRZELEWY, zgodnie z regulaminem koszt nie jest zwracany.

4. Podczas naÅ‚ożenia staÅ‚ej blokady gracza wszystkie monety, rangi, usÅ‚ugi / rzeczy premium przepadajÄ…, a Administracja nie bierze na siebie odpowiedzialnoÅ›ci za zÅ‚amanie zasad gry. 

5. Wszystkie konta / przedmioty itp. mogÄ… zostać utracone w przypadku zakoÅ„czenia projektu, w tym momencie Administracja nie zwraca użytkownikom żadnych wydanych kosztów 

6. W razie nie otrzymania zakupionej usÅ‚ugi proszÄ™ o kontakt z wÅ‚aÅ›cicielem serwisu (email podany niżej). Wiadomość musi zawierać twój nick z gry, datÄ™ zakupu oraz nazwÄ™ usÅ‚ugi.

e-mail: [email protected] 

 

 

Zmiana regulaminu może ulec w każdej chwili, gracze nie muszÄ… być poinformowani za każdym razem o zmianie regulaminu. 

Ostatnia aktualizacja: 16.07.2020r. 

Copyrights by IRONAGE.PL © 2020